Leerlingnummer

Beschrijving
Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend


Contextdiagram
FORA
Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Het registreren, analyseren en monitoren van afwezigheid, en het in gang zetten van verzuimmaatregelen teneinde het verzuim van leerlingen te minimaliseren en te voldoen aan de wet op de leerplicht en kwalificatieplicht. (BusinessFunction) Verzuimcoördi- natie Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijseval- uatie Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanorië- ntatie en- begeleiding BusinessRole SaaS aanbieder ouderportaal Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Leerlingnumm- er Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling Verzameling van identificerende gegevens waaronder een gebruiker bekend is in verschillende systemen (DataObject) Gebruikersna- men AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship R RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 26-01-2024 05:30:27 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2024 05:30:27 CET


Details ArchiMate-element Leerlingnummer
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b13bfec3-2c41-4682-97b0-603e82223ce4
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b13bfec3-2c41-4682-97b0-603e82223ce4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingnummer
Beschikbaarheid  :  Midden
Integriteit  :  Hoog
Vertrouwelijkheid  :  Midden
Onderwijsbegrippen_nl  :  Nee
Persoonsgegevens  :  Niet ingevuld
Gegevenscategorie  :  Niet ingevuld
Domein  :  Niet ingevuld
Object ID  :  b13bfec3-2c41-4682-97b0-603e82223ce4
Object ID_nl  : b13bfec3-2c41-4682-97b0-603e82223ce4
Original ID  :  b13bfec3-2c41-4682-97b0-603e82223ce4
Semanticsearch  : leerlingnummer