Beheer leerroutegegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer leerroutegegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegege- vens De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:02:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:02:13 CEST


Details ArchiMate-element Beheer leerroutegegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-b1f33087-d553-40cd-bdb1-8810b03e7487
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b1f33087-d553-40cd-bdb1-8810b03e7487
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer leerroutegegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : b1f33087-d553-40cd-bdb1-8810b03e7487
Original ID  : b1f33087-d553-40cd-bdb1-8810b03e7487
Semanticsearch  : beheer leerroutegegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions