Beheer ict-middelen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Beheer ict-middelen
Beschrijving
Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals:

- servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties

Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen.


Contextdiagram
FORA
Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict- middelen Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van webservers. Denk aan: * plaatsen content * performance beheer (caching) * filteren verkeer * routing verkeer * monitoring Bijvoorbeeld: * Apache * IIS * NGINX Opmerking: Focus ligt niet op de content maar op de werking en inrichting van de lokale infrastructuur ervan. (ApplicationFunction) Webserverbe- heerfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het (IP-) telefoonnetwerk. (ApplicationFunction) Telefoniebehe- erfunctie Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent functioneel beheer. (ApplicationFunction) Beheer gegevens functioneel beheer Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent werkstations. (ApplicationFunction) Beheer werkplekgege- vens Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessProcess) Beheren ict- middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur Functionaliteit voor het maken, beveiligen en beheren van backups. (ApplicationFunction) Beheer backups Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van serversystemen. (ApplicationFunction) Serverbeheerf- unctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het netwerk / netwerkverbindingen. (ApplicationFunction) Netwerkbehee- rfunctie Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent ICT-beheer. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie ICT- beheer Functionaliteit voor het monitoren van systemen en het verzamelen en beheren van loggegevens (ApplicationFunction) Monitoring- / loggingfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van opslagsystemen en gegevensopslag. (ApplicationFunction) Opslagbeheer- functie Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict- ondersteuning Functionaliteit voor het beheren van IT-gerelateerde gegevens omtrent hard- en softwarecomponenten (configuratie-items) ten behoeve van het beheer van de betreffende componenten. (ApplicationFunction) Beheer gegevens IT- objecten Functionaliteit voor het beheren van (gegevens omtrent) devices / apparatuur (ApplicationFunction) Device managementf- unctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van print-/kopieersystemen. (ApplicationFunction) Print- /kopieersyste- embeheerfunc- tie Functionaliteit ter ondersteuning van het technische beheerproces van applicaties. (ApplicationFunction) Applicatiebeh- eerfunctie ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:26:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:26:57 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Beheer ict-middelen
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-b24d9cc3-0a49-4645b-2573-50d8a844699
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b24d9cc3-0a49-4645b-2573-50d8a844699
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer ict-middelen
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : b24d9cc3-0a49-4645b-2573-50d8a844699
Object ID_nl  : b24d9cc3-0a49-4645b-2573-50d8a844699
Original ID  : id-b24d9cc30a494645b257350d8a844699
Semanticsearch  : beheer ict-middelen