Presentatie digitaal leermateriaal

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Presentatie digitaal leermateriaal
Beschrijving
Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Een portaal of schil die onderwijsdeelnemers en docenten toegang geeft tot alle functionaliteit die nodig is in de uitvoering van het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijsleer- omgeving Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 18:54:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:19 CEST


Details ArchiMate-element Presentatie digitaal leermateriaal
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-b456bb37-df46-4233-827d-0bcf3f59ab4c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b456bb37-df46-4233-827d-0bcf3f59ab4c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Presentatie digitaal leermateriaal
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : b456bb37-df46-4233-827d-0bcf3f59ab4c
Original ID  : b456bb37-df46-4233-827d-0bcf3f59ab4c
Semanticsearch  : presentatie digitaal leermateriaal
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions