Beheer gegevens enquetes

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer gegevens enquetes
Beschrijving
Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten).


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). (ApplicationFunction) Beheer gegevens enquetes Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding ApplicationComponent Enquetesyste- em Klantrelatiebeheer (CRM) (BusinessFunction) Beheer van relaties en externe betrekkingen Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessFunction) Veiligheidsmo- nitoring AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:01:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:59 CEST


Details ArchiMate-element Beheer gegevens enquetes
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-b4bf6049-015f-4470b-6dde-8d79d009010
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b4bf6049-015f-4470b-6dde-8d79d009010
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer gegevens enquetes
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : b4bf6049-015f-4470b-6dde-8d79d009010
Original ID  : id-b4bf6049015f4470b6dde8d79d009010
Semanticsearch  : beheer gegevens enquetes
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions