Feedback

Beschrijving
Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen.


Contextdiagram
FORA
Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgege- vens Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessProcess) Geven feedback Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship draagt bij aan AssociationRelationship geeft AssociationRelationship geeft AssociationRelationship krijgt AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship vastgelegd in Deze svg is op 14-05-2024 19:01:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:52 CEST


Details ArchiMate-element Feedback
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b54edfa9-15d8-48e19-762b-59e8f841f4d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b54edfa9-15d8-48e19-762b-59e8f841f4d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Feedback
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Afgeleid van  : https://wij-leren.nl/feedback-geven.php
Synoniem  : Reflectie
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : b54edfa9-15d8-48e19-762b-59e8f841f4d
Original ID  : id-b54edfa915d848e19762b59e8f841f4d
Semanticsearch  : feedback