Leermateriaal

Beschrijving
Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd).


Contextdiagram
FORA
Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. (ApplicationFunction) Lesstof beheerfunctie Functionaliteit voor het beheer van gegevens omtrent het samenstellen en goedkeuren van leermiddelenlijsten. (ApplicationFunction) Beheer gegevens leermiddellenli- jsten Lesstof is leermateriaal dat gebruikt wordt om kennis en vaardigheden over te brengen. (BusinessObject) Lesstof Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen,onderhouden en ontsluiten van materialen, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. (ApplicationFunction) Beheer leermaterialen Het klaarzetten van arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal voor individuele leerlingen of groepen. (BusinessProcess) Aanbieden leermateriaal Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal inclusief opdrachten) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessProcess) Ontwikkelen materiaal Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Functionaliteit voor het publiceren van het aanbod van leermiddelen en het tonen van de leermiddelenlijsten (catalogus, webshop). (ApplicationFunction) Publicatiefunct- ie leermiddelena- anbod Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het uitlenen van materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in de mediatheek. (ApplicationFunction) Beheer uitleengegeve- ns mediatheek Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in mediatheek en het presenteren van materialen in de mediatheekcatalogus. (ApplicationFunction) Beheer materiaalgege- vens mediatheekcat- alogus Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AssociationRelationship afgestemd op AssociationRelationship arrangeert AssociationRelationship ondersteunt Deze svg is op 14-05-2024 19:01:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:51 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Leermateriaal
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b5662b80-2cdc-4e928-ebbd-cde8d193755
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b5662b80-2cdc-4e928-ebbd-cde8d193755
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leermateriaal
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Voorbeeld  : methoden, eigen ontwikkelde lesmethoden
Synoniem  : Lesmateriaal
Toelichting  : Mogelijke specialisaties: adaptief, digitaal, fysiek
Domein  : Onderwijs
Gegevenscategorie  : Product
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : b5662b80-2cdc-4e928-ebbd-cde8d193755
Original ID  : id-b5662b802cdc4e928ebbdcde8d193755
Semanticsearch  : leermateriaal