ICT-ondersteuning ICT-beheer

ArchiMate-modellen > FORA > Views > ICT-ondersteuning ICT-beheer
ICT-ondersteuning ICT-beheer
Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten. (BusinessFunction) Ict-servicemanagement Verantwoordelijkheid voor het opnemen, (laten) verhelpen, sluiten, rapporteren van verstoringen in de ict-dienstverlening. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Incidentmanageme- nt Verantwoordelijkheid voor het signaleren, rapporteren, adresseren van structurele verbeterpunten in de ict-dienstverlening. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Problemmanageme- nt Verantwoordelijkheid voor het definieren, monitoren en rapporteren van niveaus van dienstverlening in de ict. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Servicelevelmanage- ment Verantwoordelijkheid voor het aanmaken van rapporten: verzamelen en aggregeren van onderliggende gegevens, maken van toelichtingen. (BusinessFunction) Rapportage Functionaliteit voor de administratie van gegevens omtrent meldingen, werkzaamheden en service-tickets in het kader van ict-beheer. (ApplicationFunction) Beheer ticketgegevens Functionaliteit die 'klanten' ondersteuning bij het zelf oplossen van problemen zonder contact met een servicedesk. (ApplicationFunction) Customer self- servicefunctie Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiemiddelen ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties (ArchiMateView) ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties (ArchiMateView) ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties (ArchiMateView) ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier Diverse advies bureaus, van onderwijs tot ict (BusinessRole) Externe Advies- en consultancy- bureaus De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen (BusinessRole) Afdeling onderwijsadministr- atie Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Afdeling belast met het onderhoud en beheer van ict-middelen van de organisatie, volgens het ict-beleid. (BusinessRole) Afdeling ict- ondersteuning Ontwikkeling van (digitale) dienstverlening (BusinessFunction) Service ontwikkeling BusinessFunction Helpdesk AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:01:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:54 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view ICT-ondersteuning ICT-beheer
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-b613ce57-3f05-4fbc-8d5b-f8998919c0be
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ICT-ondersteuning ICT-beheer
Documentatie  : Detailoverzicht met betrekking tot ict-beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ArchiMate-gezichtspunt  : ICT-ondersteuning
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Viewpoint  : ICT-ondersteuning
Object ID  : b613ce57-3f05-4fbc-8d5b-f8998919c0be
Original ID  : b613ce57-3f05-4fbc-8d5b-f8998919c0be
Semanticsearch  : ict-ondersteuning ict-beheer
Elementen  : 
Relaties  :