Privacyreglement Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO/VO

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Privacyreglement Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO/VO
Beschrijving
Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door of namens een samenwerkingsverband worden verwerkt, en heeft o.a. tot doel vast te stellen van welke personen het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt en te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn.Details ArchiMate-element Privacyreglement Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO/VO
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b633410d-88fd-4d298-590e-5f722308250
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b633410d-88fd-4d298-590e-5f722308250
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Privacyreglement Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO/VO
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Externe verwijzing  : https://www.poraad.nl/files/themas/passend_onderwijs/tools/privacyreglement_samenwerkingsverbanden_avg.pdf,https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/passend-onderwijs/privacy-en-passend-onderwijs
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : b633410d-88fd-4d298-590e-5f722308250
Original ID  : id-b633410d88fd4d298590e5f722308250
Semanticsearch  : privacyreglement samenwerkingsverband passend onderwijs po/vo