Beheer toets- en opdrachtbeoordelingsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer toets- en opdrachtbeoordelingsgegevens
ArchiMate-element Beheer toets- en opdrachtbeoordelingsgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-b72543ac-000e-444f8-b5be-24a3df2b766
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer toets- en opdrachtbeoordelingsgegevens
Documentatie  : Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
Object ID  : b72543ac-000e-444f8-b5be-24a3df2b766
Object ID_nl  : b72543ac-000e-444f8-b5be-24a3df2b766
Original ID  : id-b72543ac000e444f8b5be24a3df2b766
Semanticsearch  : beheer toets- en opdrachtbeoordelingsgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoor- delingsgegeve- ns Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. (BusinessObject) Beoordeling Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-09-2023 21:54:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 21:54:01 CEST