Referentieniveau

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Referentieniveau
Beschrijving
Een referentieniveau is een beschrijving van een vaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs.


Contextdiagram
FORA
Een referentieniveau is een beschrijving van een vaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentienive- au Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Een referentieniveau Nederlandse taal is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentienive- au Nederlandse taal Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegege- vens Een referentieniveau rekenen is een beschrijving van de rekenvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentienive- au rekenen Een referentieniveau moderne vreemde talen is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentienive- au moderne vreemde talen Een referentiekader is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentiekad- er AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat Deze svg is op 17-04-2024 23:55:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 23:55:39 CEST


Details ArchiMate-element Referentieniveau
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b787e0a6-e021-4fdfb-7a6b-49c70705742
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b787e0a6-e021-4fdfb-7a6b-49c70705742
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Referentieniveau
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Onderwijs
Afgeleid van  : rijksoverheid.nl, https://wij-leren.nl/referentieniveau.php
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : b787e0a6-e021-4fdfb-7a6b-49c70705742
Object ID_nl  : b787e0a6-e021-4fdfb-7a6b-49c70705742
Original ID  : id-b787e0a6e0214fdfb7a6b49c70705742
Semanticsearch  : referentieniveau