B7f568ac-c8d5-4886-80d7-f41eb98059f4

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > B7f568ac-c8d5-4886-80d7-f41eb98059f4
ArchiMate-relatie B7f568ac-c8d5-4886-80d7-f41eb98059f4
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-b7f568ac-c8d5-4886-80d7-f41eb98059f4
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Samenwerkingsverband passend onderwijs (BusinessRole)
Documentatie  : uitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Referentie  : wet passend onderwijs; dus vooral wet PO, wet VO en wet EC, plus besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : basis en zorg
Gegevenssoort  : Leerling
Object ID  : b7f568ac-c8d5-4886-80d7-f41eb98059f4
Original ID  : b7f568ac-c8d5-4886-80d7-f41eb98059f4
Semanticsearch  : b7f568ac-c8d5-4886-80d7-f41eb98059f4
ArchiMate-views  :