Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuim
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuim
Het registreren, analyseren en monitoren van afwezigheid, en het in gang zetten van verzuimmaatregelen teneinde het verzuim van leerlingen te minimaliseren en te voldoen aan de wet op de leerplicht en kwalificatieplicht. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Het komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie. (BusinessProcess) Registeren verzuim Het classificeren van een afwezigheidsobservatie / -melding naar een vorm van verzuim. Tijdens het classificeren wordt bepaald of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft en daarbinnen het soort verzuim. (BusinessProcess) Classificeren afwezigheid Beoordeling van een verzoek tot verlof voor het volgen van een of meerdere lesdagdelen vanuit de wettelijke vertegenwoordiger voor een leerplichtige leerling. https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=11&z=2023-01-01&g=2023-01-01 (BusinessProcess) Beoordelen verlofaanvraag Het vastleggen van een verzuim in het systeem wat verantwoordelijk is voor de aan/afwezigheid van leerlingen. Vaak is dit een LAS. De vastlegging van een verzuim ontstaat vanuit een afwezigheid vastlegging. (BusinessProcess) Vastleggen verzuim Driver Art 11 LPW - Vrijstellingen Een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Vrijstellingsaanvraag BusinessRole Leerling- verzuimmedewerker /- coördinator De beoordeling (goed- of afkeuring) van een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Goed-/afkeuring vrijstellingsaanvraag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR119805 (Driver) Handleiding Leerplicht Driver Hfdstk 4 HLP - Vrijstelling en Verlof Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Driver Art. 12 LPW - Ziekte De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid leerling Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger. (BusinessObject) Ziekte- / absentiemelding Driver Hfdstk 3 HLP - Verzuim Een keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen. (BusinessObject) Beslisboom verzuim Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODEL (ArchiMateView) Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODEL ArchiMateNote Ga naar: BusinessEvent Leerling ziek / absent gemeld BusinessEvent Afwezigheid vastgelegd BusinessEvent Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek ingediend BusinessEvent Verzuim geregistreerd AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship - W InfluenceRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship - W InfluenceRelationship AccessRelationship - W TriggeringRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-01-2024 01:01:16 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-01-2024 01:01:16 CET
Legenda
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuim
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-b8676b8d-0e65-40ea9-78ab-dbcdcccfcea
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuim
Documentatie  : Het registreren van verzuim heeft als doel om van een observatie, melding of vrijstellingsverzoek tot een verzuimregistratie te komen. Daar waar het onduidelijk is wat voor soort verzuim het betreft, zal binnen het classificeren van afwezigheid worden bepaald om wat voor soort afwezigheid het gaat. Wanneer er een vrijstelling aanvraag is, zal deze getoetst worden op de wettelijke kaders en schoolbeleid waarna de registratie van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim zal plaatsvinden.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : b8676b8d-0e65-40ea9-78ab-dbcdcccfcea
Object ID_nl  : b8676b8d-0e65-40ea9-78ab-dbcdcccfcea
Original ID  : id-b8676b8d0e6540ea978abdbcdcccfcea
Semanticsearch  : procesmodel verzuimcoördinatie - registreren verzuim
Elementen  : 
Relaties  :