Eindexamen gepland

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessEvents > Eindexamen gepland
Beschrijving


Contextdiagram
FORA
BusinessEvent Eindexamen gepland Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning ouders /verzorgers Eindexamen Het inrichten van de organisatie met betrekking tot het schoolexamen voor wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Schoolexamen Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden (BusinessProcess) Inrichten organisatie Centraal examen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning leerlingen Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning medewerkers Eindexamen Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:43:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:43:48 CEST


Details ArchiMate-element Eindexamen gepland
ArchiMate_Event.png
Elementtype  : BusinessEvent
Element-id  : FORA/id-b8b83b84-b5e6-41739-7dd3-6a9a852a402
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b8b83b84-b5e6-41739-7dd3-6a9a852a402
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Eindexamen gepland
FORA-type  : Bedrijfsgebeurtenis
Object ID  : b8b83b84-b5e6-41739-7dd3-6a9a852a402
Original ID  : id-b8b83b84b5e6417397dd36a9a852a402
Semanticsearch  : eindexamen gepland