Presentatie vakkenpakket

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Presentatie vakkenpakket
Beschrijving
Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling. (ApplicationFunction) Presentatie vakkenpakket Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatievers- trekking AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:01:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:39 CEST


Details ArchiMate-element Presentatie vakkenpakket
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-b90c8c13-f30e-4abaa-4d12-6481ecd8ebd
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b90c8c13-f30e-4abaa-4d12-6481ecd8ebd
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Presentatie vakkenpakket
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : b90c8c13-f30e-4abaa-4d12-6481ecd8ebd
Original ID  : id-b90c8c13f30e4abaa4d126481ecd8ebd
Semanticsearch  : presentatie vakkenpakket
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions