Ba23432c-43c9-49d2-b633-9c50d8712565

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Ba23432c-43c9-49d2-b633-9c50d8712565
ArchiMate-relatie Ba23432c-43c9-49d2-b633-9c50d8712565
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-ba23432c-43c9-49d2-b633-9c50d8712565
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Basispoort (ApplicationComponent)
Documentatie  : leerling gegevens t.b.v. toegang/single sign in
Referentie  : i.g.v. pseudonimisering: wet op het primair onderwijs art. 178a
Grondslag  : organisatie
Benaming  : basis
Gegevenssoort  : Leerling
Object ID  : ba23432c-43c9-49d2-b633-9c50d8712565
Original ID  : ba23432c-43c9-49d2-b633-9c50d8712565
Semanticsearch  : ba23432c-43c9-49d2-b633-9c50d8712565
ArchiMate-views  :