Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie
Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Het deelnemen van een leerling aan een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Onderwijsdeelname Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen. (BusinessObject) Communicatievorm Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Driver Art. 11 WPO - Rapportage vorderingen van leerlingen Driver Art. 23b WVO - Rapportage vorderingen van leerlingen Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessObject) Oudercommunicatie Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortganginformatie Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessObject) Leerlingcommunicatie Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Inschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals projecten, flexuren en excursies. (BusinessFunction) Inschrijving op onderwijsactiviteiten Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling. (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie individueel Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie klasbreed Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken richting alle desbetreffende leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie schoolbreed Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatieverstrekking Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommunicatie Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Oudercommunicatie leerlingspecifiek Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas. (BusinessFunction) Oudercommunicatie klasbreed Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommunicatie schoolbreed Communicatie over bestuurgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommunicatie bestuursbreed AssociationRelationship omvat AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship organiseert AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship verantwoordelijk voor AssociationRelationship met AssociationRelationship heeft AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship met AssociationRelationship heeft Deze svg is op 14-05-2024 18:56:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:21 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-bae9747c-4ae3-431c8-2b74-6d6b7a720b1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Faciliteren communicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : bae9747c-4ae3-431c8-2b74-6d6b7a720b1
Original ID  : id-bae9747c4ae3431c82b746d6b7a720b1
Semanticsearch  : informatiemodel onderwijsondersteuning - faciliteren communicatie
Elementen  : 
Relaties  :