Licht verzuim

Beschrijving
Het regelmatig te laat komen in de les vanaf 9 maal tot een maximum van 10 dagen per schooljaar zonder dat er sprake is van een onderliggende problematiek.Details ArchiMate-element Licht verzuim
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-bc15d511-17ea-46509-ced6-22dab8f03ea
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-bc15d511-17ea-46509-ced6-22dab8f03ea
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Licht verzuim
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Afgeleid van  : 3.2.2 HLP
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : bc15d511-17ea-46509-ced6-22dab8f03ea
Original ID  : id-bc15d51117ea46509ced622dab8f03ea
Semanticsearch  : licht verzuim