Procesmodel Aanmelding en Inschrijving

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Aanmelding en Inschrijving
Procesmodel Aanmelding en Inschrijving
Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Vastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer BusinessProcess Plaatsen leerling BusinessProcess Indelen leerling in groep / klas BusinessEvent Leerling geplaatst Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding BusinessProcess Verwerken aanmelding BusinessProcess Ontvangen aanmelding BusinessProcess Registreren aanmelding BusinessProcess Valideren aanmeldgegevens BusinessProcess Bevestigen aanmelding BusinessProcess Indienen identificatieverzoek DUO BusinessProcess Bepalen toelating leerling BusinessProcess Nemen besluit toelating BusinessProcess Communiceren besluit toelating BusinessProcess Zorgdragen toelating op andere school BusinessProcess Inwinnen aanvullende gegevens BusinessProcess Overleggen met ouders / verzorgers BusinessProcess Opvragen gegevens voor(schools)traject BusinessProcess Bepalen zorgbehoefte leerling BusinessProcess Vaststellen aanmeldings-, inschrijvings- en toelatingsbeleid BusinessProcess Vaststellen aanmeldproces BusinessProcess Vaststellen inschrijvingsproces BusinessProcess Vaststellen toelatingsbeleid Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegevensbeheer BusinessProcess Inschrijven leerling Definitief maken aanmelding (BusinessProcess) Registreren inschrijving BusinessProcess Bevestigen inschrijving BusinessProcess Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO BusinessProcess Opvragen aanvullende inschrijfgegevens BusinessEvent Aanmeldgegevens aangeleverd BusinessEvent Aanmelding geregistreerd BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen BusinessEvent Toelatingsbesluit genomen BusinessEvent Leerling ingeschreven BusinessEvent Aanmeldings-, inschrijvings- en toelatingsbeleid vastgesteld Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling BusinessProcess Organiseren onderwijsaanbod BusinessProcess Vaststellen onderwijsaanbod BusinessProcess Gereedmaken ict / LAS rondom onderwijsaanbod BusinessProcess Bepalen en kenbaar maken capaciteit BusinessEvent Onderwijsaanbod en capaciteit vastgesteld TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 02-03-2023 12:30:47 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-03-2023 12:30:47 CET
Legenda
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Aanmelding en Inschrijving
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-bc18eb01-e7f6-4b9eb-003a-8755722de97
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Aanmelding en Inschrijving
Documentatie  : Overzicht van de bedrijfsprocessen en gebeurtenissen met betrekking tot "Aanmelding en Inschrijving" binnen de bedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom".
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : bc18eb01-e7f6-4b9eb-003a-8755722de97
Object ID_nl  : bc18eb01-e7f6-4b9eb-003a-8755722de97
Original ID  : id-bc18eb01e7f64b9eb003a8755722de97
Semanticsearch  : procesmodel aanmelding en inschrijving
Elementen  : 
Relaties  :