Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie
Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsgegevens Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidingsgegevens Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier Een zorgverlener is iemand die zorg / ondersteuning geeft aan (zorg)leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. (BusinessObject) Zorgverlener Resultaat met bevindingen naar aanleiding van diverse soorten onderzoek naar de leerling. (BusinessObject) Onderzoeksresultaat De inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen met behoefte aan ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, met een beperking of chronische ziekte. (BusinessObject) Zorginzet Een zorgleerling is een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld, vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis. (BusinessObject) Zorgleerling Een zorgrapport beschrijft de bevindingen m.b.t. een (zorg)leerling die zorg / ondersteuning nodig heeft. (BusinessObject) Zorgrapport De zorgcoördinator is de spil van de leerlingondersteuning op school. De zorgcoördinator neemt beslissingen bij de uitvoering van het zorgbeleid en over de wijze waarop het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de school. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de onderwijsinstelling in het samenwerkingsverband (SWV). (BusinessObject) Zorgcoördinator In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteuningsplan Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleiding en -coördinatie Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessFunction) Vorming zorgdossier Uitvoering van taken met betrekking tot de inzet van zorg(verleners) ten behoeve van begeleiden van onderwijsdeelnemers, waaronder: - Planning coordinatie zorginzet - Communicatie en afsprakenbeheer zorg - Zorgverlenersbeheer (BusinessFunction) Coördinatie zorginzet Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diagnoses / onderzoeksresultaten omtrent een leerling in het zorgdossier van de leerling. (ApplicationFunction) Beheer onderzoeksresultaa- tgegevens Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de planning en coördinatie van de inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer zorginzetgegevens Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent zorgverleners. (ApplicationFunction) Beheer zorgverlenersgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van notities omtrent een leerling. (ApplicationFunction) Beheer leerlingnotities AggregationRelationship AssociationRelationship hoort bij AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship ter ondersteuning van AssociationRelationship gecoördineer- d door AssociationRelationship wordt verleend door SpecializationRelationship AssociationRelationship opgesteld door AssociationRelationship beslist m.b.t. wijze van vormgeving en uitvoering van AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 10-04-2024 20:21:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 20:21:20 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-bddc9310-c1ac-41cfa-dbe7-aae0b0ca37f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : bddc9310-c1ac-41cfa-dbe7-aae0b0ca37f
Object ID_nl  : bddc9310-c1ac-41cfa-dbe7-aae0b0ca37f
Original ID  : id-bddc9310c1ac41cfadbe7aae0b0ca37f
Semanticsearch  : informatieverwerking leerlingbegeleiding en -zorg - zorgbegeleiding en -coördinatie
Elementen  : 
Relaties  :