Art. 3.18 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Opgave aantal examenkandidaten centraal examen

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 3.18 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Opgave aantal examenkandidaten centraal examen
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 3.18 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Opgave aantal examenkandidaten centraal examen
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-c07125a0-f2d7-418e8-c8f4-6ef4c186bff
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c07125a0-f2d7-418e8-c8f4-6ef4c186bff
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 3.18 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Opgave aantal examenkandidaten centraal examen
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=3&artikel=3.18&z=2023-03-29&g=2023-03-29
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=3&artikel=3.18&z=2023-03-29&g=2023-03-29
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : c07125a0-f2d7-418e8-c8f4-6ef4c186bff
Object ID_nl  : c07125a0-f2d7-418e8-c8f4-6ef4c186bff
Original ID  : id-c07125a0f2d7418e8c8f46ef4c186bff
Semanticsearch  : art. 3.18 uitvoeringsbesluit wvo 2020 - opgave aantal examenkandidaten centraal examen