Personeelsbeleid

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Personeelsbeleid
Beschrijving
Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel.


Contextdiagram
FORA
Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbel- eid Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessProcess) Vervaardigen strategisch beleidsplan Wet Arbeidsmarkt in Balans (Driver) WAB Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch beleidsplan Het evalueren en beoordelen van het wervingsbeleid van een organisatie om de effectiviteit ervan te meten, mogelijke knelpunten te identificeren en te bepalen of het beleid voldoet aan de behoeften en doelstellingen van de organisatie. (BusinessProcess) Toetsen wervingsbeleid Het opstellen van het personeelsbeleid. (BusinessProcess) Bepalen personeelsbel- eid AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:01:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:05 CEST


Details ArchiMate-element Personeelsbeleid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-c088746d-5d4d-4ee0-af55-6ed908564dbc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c088746d-5d4d-4ee0-af55-6ed908564dbc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Personeelsbeleid
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : c088746d-5d4d-4ee0-af55-6ed908564dbc
Original ID  : c088746d-5d4d-4ee0-af55-6ed908564dbc
Semanticsearch  : personeelsbeleid