Klachten- en bezwarenregistratiefunctie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Klachten- en bezwarenregistratiefunctie
Beschrijving
Functionaliteit voor het registreren van klachten en bezwaren.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het registreren van klachten en bezwaren. (ApplicationFunction) Klachten- en bezwarenregis- tratiefunctie Het vastleggen van klachten en bezwaren en informatie over de afhandeling ervan. (BusinessFunction) Registratie klachten en bezwaren Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Systeem voor het registreren en afhandelen van klachten en bezwaren. Het systeem zorgt dat ingediende klachten en bezwaren gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende klacht / bezwaar is en om eventueel hierop te reageren. (ApplicationComponent) Klachten- en bezwarensyst- eem Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd. (BusinessObject) Klacht Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag ServingRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:00:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:59 CEST


Details ArchiMate-element Klachten- en bezwarenregistratiefunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-c1b82818-ba4e-48308-7e56-b358e7b324e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c1b82818-ba4e-48308-7e56-b358e7b324e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Klachten- en bezwarenregistratiefunctie
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : c1b82818-ba4e-48308-7e56-b358e7b324e
Original ID  : id-c1b82818ba4e483087e56b358e7b324e
Semanticsearch  : klachten- en bezwarenregistratiefunctie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions