VVE Kinderopvangorganisatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > VVE Kinderopvangorganisatie
Beschrijving
Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentraDetails ArchiMate-element VVE Kinderopvangorganisatie
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
ArchiMate-model  : FORA
Label  : VVE Kinderopvangorganisatie
Type  : Rol
Werkingsgebied  : VVE Kinderopvangorganisaties
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
Original ID  : c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
Semanticsearch  : vve kinderopvangorganisatie