VVE Kinderopvangorganisatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > VVE Kinderopvangorganisatie
Beschrijving
Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra


Contextdiagram
FORA
Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra (BusinessRole) VVE Kinderopvang- organisatie Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. (Rijksoverheid.nl) (BusinessCollaboration) Voorschoolse educatie Gemeentelijke organisatie van leerlingenvervoer (BusinessRole) Leerlingvervo- erder gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven (FlowRelationship) samenwerking met kinderdagverblijven / IKC (FlowRelationship) uitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeente) (FlowRelationship) samenwerking met kinderdagverblijven / IKC (FlowRelationship) AggregationRelationship samenwerking met kinderdagverblijven c.q. integratie met kinderdagverblijf (IKC) (FlowRelationship) aanvullende financiering kinderopvang (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met kinderdagverblijven c.q. in het kader van IKC's Deelname (FlowRelationship) organisatie leerlingenvervoer (FlowRelationship) Deze svg is op 25-01-2024 21:15:00 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2024 21:15:00 CET


Details ArchiMate-element VVE Kinderopvangorganisatie
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
ArchiMate-model  : FORA
Label  : VVE Kinderopvangorganisatie
Type  :  Rol
Werkingsgebied  :  VVE Kinderopvangorganisaties
SWC status  :  In gebruik
SWC type  :  Rol
Object ID  :  c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
Object ID_nl  : c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
Original ID  :  c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
Semanticsearch  : vve kinderopvangorganisatie