Beheer autorisatiegegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer autorisatiegegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten).


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegeg- evens Het recht van een geauthentiseerde identiteit om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit. ECK D&T 2.1, Edukoppeling 2017-07-05 (DataObject) Autorisatie Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Service van federatiehubs zoals [[Entree Federatie]] en SurfConext voor Identity providers van onderwijsinstellingen, waarmee de feitelijke authenticatie van gebruikers wordt afgehandeld (ApplicationService) Services voor identity providers Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbehe- ersysteem De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie AccessRelationship W AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:00:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:54 CEST


Details ArchiMate-element Beheer autorisatiegegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-c295de8e-837e-4246-acf5-111f77f5b326
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c295de8e-837e-4246-acf5-111f77f5b326
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer autorisatiegegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : c295de8e-837e-4246-acf5-111f77f5b326
Original ID  : c295de8e-837e-4246-acf5-111f77f5b326
Semanticsearch  : beheer autorisatiegegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions