Onderwijskwaliteit

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijskwaliteit
Beschrijving
Onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt.


Contextdiagram
FORA
Onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt. (BusinessObject) Onderwijskwal- iteit Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessProcess) Zorgdragen voor onderwijskwali- teit op schoolniveau Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessProcess) Zorgdragen voor onderwijskwali- teit Driver Art. 19 WEC - Kwaliteit onderwijs Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Beheer van kwaliteitsgege- vens Driver Art. 10 WPO - Kwaliteit onderwijs Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwali- teit Driver Art. 23a WVO- Kwaliteit onderwijs Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school. (BusinessProcess) Afleggen horizontale verantwoordin- g school Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. (BusinessProcess) Afleggen horizontale verantwoordin- g Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd. (BusinessProcess) Afleggen verticale verantwoordin- g Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwali- teit school Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship biedt handvat voor Deze svg is op 14-05-2024 18:52:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:52:04 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Onderwijskwaliteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-c29acc08-cb2f-43be9-b22a-c6ef321419c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c29acc08-cb2f-43be9-b22a-c6ef321419c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijskwaliteit
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : c29acc08-cb2f-43be9-b22a-c6ef321419c
Original ID  : id-c29acc08cb2f43be9b22ac6ef321419c
Semanticsearch  : onderwijskwaliteit