Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningen

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningen
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningen
Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnen zelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie RIO biedt de basisstructuur waarin onderwijsinstellingen de registratie van de eigen organisatiestructuur en het eigen opleidingsaanbod kunnen vastleggen. Met RIO leggen onderwijsinstellingen de eigen structuur en inrichting eenduidig vast volgens de zogeheten ‘onderwijskundige werkelijkheid’. (ApplicationComponent) RIO Register De voorziening Onderwijs Serviceregister (OSR) zal de rol van "telefoonboek" voor de onderwijsketen vervullen. In het OSR worden de relatie tussen scholen, leveranciers en diensten vastgelegd. Hiermee zal het OSR een standaardoplossing bieden omtrent routerings- en autorisatievraagstukken. (ApplicationComponent) Onderwijs serviceregister (OSR) De Nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. (ApplicationComponent) Nummervoorziening Het proces dat beschrijft hoe een gebruiker toegelaten kan worden tot het educatieve digitale product en in staat wordt gesteld gebruik te maken van digitaal leermateriaal. Bron: ECK D&T 2.1 (BusinessService) Toegang tot digitaal lesmateriaal Standaard SAML authenticatieservice die Netwerkproviders, Service providers en Uitgevers kunnen aanroepen om de identiteit en authenticatie van hun gebruikers te verifieren. Basispoort levert het Basispoort ID, het ECK ID (indien beschikbaar) en of de gebruiker vanaf school toegang verzoekt of niet. (ApplicationService) BP Authenticatie service Service van federatiehubs zoals [[Entree Federatie]] en SurfConext waar service providers hun gebruikers kunnen laten authenticeren (ApplicationService) Services voor service providers Service van federatiehubs zoals [[Entree Federatie]] en SurfConext voor Identity providers van onderwijsinstellingen, waarmee de feitelijke authenticatie van gebruikers wordt afgehandeld (ApplicationService) Services voor identity providers Security Assertion Markup Language (SAML) is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen. (bron: Wikipedia) (Constraint) SAML Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. (Constraint) ECK Distributie en toegang Service waarmee een ECK ID voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt, op basis van een [[stampseudoniem/Aanmaken stampseudoniem]] van de leerling. (ApplicationService) Aanmaken ECK ID Service waarmee een stamspeudoniem (basis voor ketenpseudoniemen zoals [[ECK ID]]) voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt voor een leerling, op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN) van de leerling. (ApplicationService) Aanmaken stampseudoniem Standaard die het [[Keten-ID (ECK-ID)]] beschrijft (Constraint) ECK ID Dienstverlening waarmee voor elke leerling een uniek en niet-traceerbaar identificerend gegeven kan krijgen. (BusinessService) Unieke identificatie van leerlingen in de educatieve keten Dienst van het Serviceregister (BusinessService) Telefoonboek voor digitale diensten in het onderwijs Service van het [[Onderwijs serviceregister (OSR)]] waarmee onderwijsinstellingen infromatie over hun leveranciers en uitgegeven mandaten kunnen ophalen en hun mandaten kunnen bijwerken. (ApplicationService) Services over leveranciers en mandaten Service van het [[Onderwijs serviceregister (OSR)]] waarmee afnemende partijen informatie over de onderwijsinstellingen en adressering van de gepubliceerde endpoints kunnen ophalen. (ApplicationService) Services over scholen diensten en endpoints Dienst van RIO waarin de onderwijskundige en juridische werkelijkheid van onderwijsinstellingen in is geregistreerd. (BusinessService) Register voor onderwijsinstellingen Service van het [[RIO Register]] waarmee afnemende partijen informatie kunnen ophalen over onderwijslocaties. (ApplicationService) Services over onderwijslocaties en gebruik Service van het [[RIO Register]] waarmee afnemende partijen informatie kunnen ophalen over het onderwijs dat een onderwijsaanbieder levert. (ApplicationService) Services over opleidingseenheden en kenmerken Service van het [[RIO Register]] waarmee afnemende partijen informatie kunnen ophalen over de interne organisatiestructuur van een onderwijsorganisatie. (ApplicationService) Services over organisatorische eenheden en relaties Met [[Register voor onderwijsinstellingen]] kunnen onderwijsinstellingen het wie, wat, waar en hoe van de eigen organisatieonderdelen registreren. (Constraint) RIO Informatiemodel Security Assertion Markup Language (SAML) is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen. (bron: Wikipedia) (Constraint) SAML Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR Functionaliteit waarmee Basispoort gegevens over Methodes, Producten en actuele Licenties ophaalt bij uitgevers. Basispoort haalt details van Methodes en Producten dagelijks op. Licentieinformatie bevat alleen identifiers van gelicenseerde producten en methodes voor een leerling of onderwijsinstelling. Basispoort haalt deze op als een leerling inlogt bij een netwerkprovider (dwz naar aalleiding van een call op service "BP Methode Product details voor Netwerkproviders") of op het portaal van Basispoort zelf. (ApplicationFunction) BP Methode Product details voor uitgevers De standaard UWLR client waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers uitleest bij alle aangesloten LASsen. Uitlezen gebeurt nachtelijk, in batches. (ApplicationFunction) BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS JSON Service waarmee Basispoort de beschikbare Methodes en Producten voor een leerling of onderwijsinstelling levert, inclusief details over deze producten. De netwerkprovider roept de service voor de lijst met beschikbare methodes en producten aan voor elke inlog op zijn portaal. De service voor de details van de methodes en producten zou maar een keer per dag moeten worden aangeroepen, want bevat veel informatie die relatief statisch is. (ApplicationService) BP Methode Product details voor Netwerkproviders JSON service waarmee Basispoort (BP) de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers beschikbaar stelt aan Netwerkproviders. (ApplicationService) BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor Netwerkproviders JSON service waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers beschikbaar stelt aan Uitgevers en hun Licentiekantoren. (ApplicationService) BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor Uitgevers en LIKAs JSON service waarmee Basispoort uitgevers die een licentiekantoor afnemen als dienst van Basispoort, in staat stelt om de actuele licenties (koppelingen van leerlingen of scholen aan methodes en producten) bij te werken. (ApplicationService) BP Licentieservice voor uitgevers met gehost LIKA Facet is een digitaal systeem voor het afnemen van toetsen en examens. Alle centrale digitale examens en toetsen in het voortgezet onderwijs worden met Facet afgenomen. https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/ Facet bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Beheeromgeving In de beheeromgeving neemt u de kandidaatgegevens op, plant u de afnames en vraagt u de resultaten op. 2. Afnamemonitor Met de afnamemonitor begeleidt en monitort u de afname. 3. Afname-omgeving De kandidaten gebruiken de afname-omgeving om het examen of de toets te doen. (ApplicationComponent) Facet Het Internet Schooldossier (ISD) is de beveiligde online omgeving van de inspectie voor scholen en besturen. In het ISD kunnen scholen documenten aanleveren voor de inspectie, meldingen doorgeven en vragenlijsten invullen. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen de opbrengsten inzien. (ApplicationComponent) Internet Schooldossier (ISD) Wolf is het computerprogramma waarmee je direct na de examens leerlingresultaten doorzet naar Cito. Die gegevens zijn onmisbaar voor het bepalen van de N-termen. * Met Wolf help je je leerlingen. Want hoe meer examengegevens wij binnenkrijgen, hoe nauwkeuriger wij het College voor Toetsen en Examens kunnen adviseren over de N-term. * Met Wolf help je jezelf. Je krijgt van ons een groepsrapportage, waarin we de resultaten van jouw examenkandidaten op onderdelen uit het examen vergelijken met het landelijk gemiddelde. Een mooi instrument om je eigen onderwijs te evalueren! * Met Wolf help je de schooladministratie. Je kunt Wolf gebruiken om de 2e correctie snel en efficiënt af te werken. Daarna kunnen de gefiatteerde scores uitgewisseld worden met het leerling-administratiesysteem. Zo heb je direct per leerling de juiste score bij het juiste examen. (ApplicationComponent) Wolf ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:00:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:55 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-c29ce632-fa1a-4332-9608-f2e2514ddb30
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningen
Documentatie  : Overzicht van landelijke services, zoals Basispoort en Entree Federatie, de diensten die ze leveren en de daaraan gerelateerde standaarden.
ArchiMate-gezichtspunt  : Applicatiefuncties en referentiecomponenten
Publiceren  : SWC en wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Viewpoint  : Applicatiefuncties en referentiecomponenten
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Titel view SWC  : Landelijke voorzieningen
Object ID  : c29ce632-fa1a-4332-9608-f2e2514ddb30
Original ID  : c29ce632-fa1a-4332-9608-f2e2514ddb30
Semanticsearch  : applicatiefuncties en referentiecomponenten landelijke voorzieningen
Elementen  : 
Relaties  :