Verantwoording

ArchiMate-element Verantwoording
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-c2c54ea5-a242-4e04a-2af1-0bcdcb42484
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verantwoording
Documentatie  : Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
Object ID  : c2c54ea5-a242-4e04a-2af1-0bcdcb42484
Object ID_nl  : c2c54ea5-a242-4e04a-2af1-0bcdcb42484
Original ID  : id-c2c54ea5a2424e04a2af10bcdcb42484
Semanticsearch  : verantwoording
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school. (BusinessFunction) Horizontale verantwoording Het analyseren van gegevens voor beslissingsondersteuning. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationFunction) Gegevens analyse Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Het verzamelen en registreren van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationFunction) Gegevens verzameling Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationFunction) Gegevens presentatie Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-04-2022 19:33:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2022 19:33:42 CEST