Resultatenregistratie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Resultatenregistratie
Beschrijving
Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht.


Contextdiagram
FORA
Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregi- stratie Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen eindcijfers Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfers Schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomto- ets en Schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Centraal examen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Eindexamen Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgege- vens Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijseval- uatie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren resultaten Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren resultaten Schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfer Centraal examen Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de beoordeling van) een opdracht. (BusinessProcess) Registreren resultaten Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgege- vens De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een centraal examen bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren resultaten Centraal examen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:00:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:45 CEST


Komt voor in
Views
Details ArchiMate-element Resultatenregistratie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-c5bfbfd5-1dc5-49c6-8ef5-9c473fbec97d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c5bfbfd5-1dc5-49c6-8ef5-9c473fbec97d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Resultatenregistratie
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : c5bfbfd5-1dc5-49c6-8ef5-9c473fbec97d
Original ID  : c5bfbfd5-1dc5-49c6-8ef5-9c473fbec97d
Semanticsearch  : resultatenregistratie