Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Het ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) PR en communicatie Het werven van nieuwe leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingwerving Het communiceren met doelgroepen en externe relaties. (BusinessFunction) Externe communicatie Het in- en/of extern verspreiden van nieuwsberichten en andere updates. (BusinessFunction) Communicatie van nieuws en updates Klantrelatiebeheer (CRM) (BusinessFunction) Beheer van relaties en externe betrekkingen Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessFunction) Gerichte communicatie Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd. (BusinessObject) Contactgegevens externe relaties Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep. (BusinessObject) Communicatiemiddel Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen. (BusinessObject) Communicatievorm Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie Een potentiële leerling. (BusinessObject) Prospect Een specifieke groep die de instelling wil bereiken. (BusinessObject) Doelgroep Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Een persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie. (BusinessObject) Sollicitant Een communicatiestrategie bepaalt hoe een boodschap bij de beoogde doelgroep terecht moet komen. (BusinessObject) Communicatiestrategie Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM-systeem AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gericht op AssociationRelationship heeft AssociationRelationship onderdeel van SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt potentieel SpecializationRelationship AssociationRelationship verantwoord- elijk voor SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt potentieel AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship met AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:00:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:43 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-c66efb5d-6ffa-483fa-fc18-10c4ac87ad4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot PR en communicatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : c66efb5d-6ffa-483fa-fc18-10c4ac87ad4
Original ID  : id-c66efb5d6ffa483fafc1810c4ac87ad4
Semanticsearch  : informatieverwerking rc bedrijfsvoering - pr en communicatie
Elementen  : 
Relaties  :