C7f98862-e0ce-4465-816c-677ffa3d15ec

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > C7f98862-e0ce-4465-816c-677ffa3d15ec
ArchiMate-relatie C7f98862-e0ce-4465-816c-677ffa3d15ec
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-c7f98862-e0ce-4465-816c-677ffa3d15ec
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Onderwijsvolger (BusinessRole)
Documentatie  : gegevensuitwisseling met leerling/student
Referentie  : wet PO (art 10.3, 40b) wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie toetsen en diplomering. Leerrouteplanning
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : alles
Gegevenssoort  : Onderwijs Uitvoering
Object ID  : c7f98862-e0ce-4465-816c-677ffa3d15ec
Original ID  : c7f98862-e0ce-4465-816c-677ffa3d15ec
Semanticsearch  : c7f98862-e0ce-4465-816c-677ffa3d15ec
ArchiMate-views  :