OSO Gegevenssets en profielen

ArchiMate-modellen > FORA > Constraints > OSO Gegevenssets en profielen
Beschrijving
OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop.


Contextdiagram
FORA
OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop. (Constraint) OSO Gegevenssets en profielen Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvo- orziening Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Om ervoor te zorgen dat de uitgewisselde gegevens juist zijn en op de juiste manier worden gebruikt, met de juiste betekenis, dienen er zeer goede afspraken gemaakt te worden. De afspraken over het meervoudig gebruik van gegevens en de (sectorale) gegevensuitwisseling zijn vastgelegd in informatiemodellen. (Grouping) Informatiemod- el RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:08:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:20 CEST


Details ArchiMate-element OSO Gegevenssets en profielen
ArchiMate_Constraint.png
Elementtype  : Constraint
Element-id  : FORA/id-c8263f95-aa1f-420c-9326-74385395e6b9
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c8263f95-aa1f-420c-9326-74385395e6b9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : OSO Gegevenssets en profielen
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Standaard
FORA-type  : Standaard
Object ID  : c8263f95-aa1f-420c-9326-74385395e6b9
Original ID  : c8263f95-aa1f-420c-9326-74385395e6b9
Semanticsearch  : oso gegevenssets en profielen