WPO

ArchiMate-element WPO
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-c9d75ac1-b313-4296b-e611-75b9b3b78e6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : WPO
Documentatie  : Wet op het primair onderwijs
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0003420
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Wet
Object ID  : c9d75ac1-b313-4296b-e611-75b9b3b78e6
Object ID_nl  : c9d75ac1-b313-4296b-e611-75b9b3b78e6
Original ID  : id-c9d75ac1b3134296be61175b9b3b78e6
Semanticsearch  : wpo
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Driver Art. 13 WPO - Schoolgids Driver Art. 40a WPO- Ontwikkeling- sperspectief Driver Art. 91 WPO - Voorziening in huisvesting door de gemeente Driver Art. 171 WPO- Jaarverslag Driver Art. 40 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 12 WPO - Schoolplan Driver Art. 42 WPO - Onderwijskund- ig rapport en schooladvies Driver Art. 17c WPO- Inhoud intern toezicht Driver Art. 45c WPO- Uitzondering deelname leerling aan doorstroomtoe- ts Driver Art. 8 WPO - Uitgangspunte- n en doelstelling onderwijs Driver Art. 45d WPO- Schooladvies Driver Art. 171 WPO- Jaarverslag Driver Art. 31 WPO - Vaststelling managements- tatuut Driver Art. 17a WPO- Scheiding toezicht en bestuur Driver Art. 84a WPO- Verzelfstandi- ging van een vestiging Driver Art. 18a WPO- Samenwerkin- gsverbanden Driver H1 Titel IV Afd. 3 WPO - Voorziening in de huisvesting Driver Art. 11 WPO - Rapportage vorderingen van leerlingen Driver Art. 4c WPO - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 9 WPO - Inhoud onderwijs Driver Art. 74 WPO - Plan van nieuwe scholen Driver Art. 10 WPO - Kwaliteit onderwijs Driver Art. 45b WPO- Toetsen leerling- en onderwijsvolg- systeem en doorstroomtoe- ts Driver Art. 14 WPO - Klachtenregeli- ng Driver Art. 17b WPO- Intern toezicht Driver Art. 148 WPO- Besteding bekostiging Driver Art. 75 WPO - Aanvraagproc- edure nieuwe school Driver Art. 13a WPO- Vaststelling en beschikbaarst- elling schoolplan en schoolgids Driver Art. 194e WPO - Overgangsrec- ht plan van scholen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-09-2023 22:35:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 22:35:47 CEST