WPO

Beschrijving
Wet op het primair onderwijs


Contextdiagram
FORA
Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Driver Art. 34 WPO - Benoeming in algemene dienst Driver Art. 13 WPO - Schoolgids Driver Art. 40a WPO- Ontwikkeling- sperspectief Driver Art. 91 WPO - Voorziening in huisvesting door de gemeente Driver Art. 171 WPO- Jaarverslag Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheid- sonderzoek Driver Art. 12 WPO - Schoolplan Driver Art. 172 WPO- Geschiktheid- sonderzoek Driver Art. 34a WPO- Afschriften bewijsstukken Driver Art. 42 WPO - Onderwijskund- ig rapport en schooladvies Driver Art. 175 WPO- Bekwaamhei- dsonderzoek Driver Art. 17c WPO- Inhoud intern toezicht Driver Art. 174 WPO- Uitvoeren geschiktheids- onderzoek Driver Art. 32 WPO - Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel Driver Art. 45c WPO- Uitzondering deelname leerling aan doorstroomtoe- ts Driver Art. 16 WPO - Vaststelling schoolplan en schoolgids Driver Art. 8 WPO - Uitgangspunte- n en doelstelling onderwijs Driver Art. 45d WPO- Schooladvies Driver Art. 176 WPO- Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheid- sonderzoek Driver Art. 31 WPO - Vaststelling managements- tatuut Driver Art. 17a WPO- Scheiding toezicht en bestuur Driver Art. 84a WPO- Verzelfstandi- ging van een vestiging Driver Art. 18a WPO- Samenwerkin- gsverbanden Driver Art. 40c WPO- Schorsing Driver H1 Titel IV Afd. 3 WPO - Voorziening in de huisvesting Driver Art. 11 WPO - Rapportage vorderingen van leerlingen Driver Art. 4c WPO - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 9 WPO - Inhoud onderwijs Driver Art. 74 WPO - Plan van nieuwe scholen Driver Art. 10 WPO - Kwaliteit onderwijs Driver Art. 32a WPO- Bekwaamhei- dseisen Driver Art. 45b WPO- Toetsen leerling- en onderwijsvolg- systeem en doorstroomtoe- ts Driver Art. 14 WPO - Klachtenregeli- ng Driver Art. 17b WPO- Intern toezicht Driver Art. 148 WPO- Besteding bekostiging Driver Art. 75 WPO - Aanvraagproc- edure nieuwe school Driver Art. 17a1 WPO - Goed bestuurde school Driver Art. 13a WPO- Vaststelling en beschikbaarst- elling schoolplan en schoolgids Driver Art. 194e WPO - Overgangsrec- ht plan van scholen Driver Art. 32b WPO- Bekwaamhei- dsdossier AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:31:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:31:43 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element WPO
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-c9d75ac1-b313-4296b-e611-75b9b3b78e6
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c9d75ac1-b313-4296b-e611-75b9b3b78e6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : WPO
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0003420
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Wet
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : c9d75ac1-b313-4296b-e611-75b9b3b78e6
Original ID  : id-c9d75ac1b3134296be61175b9b3b78e6
Semanticsearch  : wpo