Verwerkingsdoel en grondslag

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsdoel en grondslag
Verwerkingsdoel en grondslag
Goal Verwerkingsdoel: organiseren of het geven van onderwijs Goal Verwerkingsdoel: berekenen, vastleggen en innen van gelden Goal Verwerkingsdoel: verantwoorden aan DUO, onderwijsinspectie en accountant Goal Verwerkingsdoel: verstrekken van (digitale) leermiddelen Goal Verwerkingsdoel: begeleiding leerling (pedagigisch dossier) en studieadvies Goal Verwerkingsdoel: onderzoek Goal Verwerkingsdoel: uitvoering of toepassing van een andere wet of taak van algemeen belang Soms bestaat er een wettelijke verplichting op basis waarvan je persoonsgegevens wel moet verwerken. Die verplichtingen staan dan in een andere wet. Denk bijvoorbeeld aan facturen die 7 jaar bewaard moeten worden. Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/de-6-grondslagen-van-de-avg/ © Charlotte's Law (Driver) Grondslag: wettelijk Verwerking van persoonsgegevens is mogelijk wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij de betrokkene (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) partij is. Belangrijk is dat de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden zonder die persoonsgegevens. Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/de-6-grondslagen-van-de-avg/ © Charlotte's Law (Driver) Grondslag: overeenkomst Het gerechtvaardigd belang is eigenlijk vooral een belangenafweging. De verwerking moet noodzakelijk zijn voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, tenzij de privacybelangen van de betrokkene zwaarder wegen. Hierbij moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de vraag in hoeverre de betrokkene had mogen verwachten dat de verwerking plaats zou vinden en met welk doel dan. Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/de-6-grondslagen-van-de-avg/ © Charlotte's Law (Driver) Grondslag: gerechtvaardigdbelang Als er een taak van algemeen belang vervuld moet worden waarvoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, dan mogen de persoonsgegevens verwerkt worden. Dit geldt ook voor taken in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkersverantwoordelijke zijn opgedragen. Hieronder vallen onder meer de gebruikelijke verwerkingen van, voor of namens de overheid. Voor deze grondslag zal meestal ook een andere wettelijke grondslag moeten bestaan. Bijvoorbeeld omdat in een wet een bepaalde taak of verplichting is opgenomen. Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/de-6-grondslagen-van-de-avg/ © Charlotte's Law (Driver) Grondslag: algemeen belang InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 15-03-2023 11:45:08 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 15-03-2023 11:45:08 CET
Legenda
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsdoel en grondslag
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-ca053b12-d1a2-49d3-a241-b1941867e287
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsdoel en grondslag
Documentatie  : De relaties tussen grondslagen en verwerkingsdoelen die zij dienen
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsdoelen en grondslagen
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Motivatie
Domein  : Doelen
Thema  : Verwerking persoonsgegevens
Viewtype  : Basis
Viewpoint  : Verwerkingsdoelen en grondslagen
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : ca053b12-d1a2-49d3-a241-b1941867e287
Object ID_nl  : ca053b12-d1a2-49d3-a241-b1941867e287
Original ID  : ca053b12-d1a2-49d3-a241-b1941867e287
Semanticsearch  : verwerkingsdoel en grondslag
Elementen  : 
Relaties  :