Ict-servicemanagement

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Ict-servicemanagement
Beschrijving
Verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten.


Contextdiagram
FORA
Verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten. (BusinessFunction) Ict- servicemanag- ement Verantwoordelijkheid voor het definieren, monitoren en rapporteren van niveaus van dienstverlening in de ict. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Servicelevelm- anagement BusinessFunction Helpdesk Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessProcess) Beheren ict- middelen Verantwoordelijkheid voor het signaleren, rapporteren, adresseren van structurele verbeterpunten in de ict-dienstverlening. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Problemmana- gement Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict- ondersteuning Verantwoordelijkheid voor het aanmaken van rapporten: verzamelen en aggregeren van onderliggende gegevens, maken van toelichtingen. (BusinessFunction) Rapportage Verantwoordelijkheid voor het opnemen, (laten) verhelpen, sluiten, rapporteren van verstoringen in de ict-dienstverlening. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Incidentmana- gement Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent service management. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie service management Ontwikkeling van (digitale) dienstverlening (BusinessFunction) Service ontwikkeling AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 10:53:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 10:53:54 CEST


Details ArchiMate-element Ict-servicemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-ca214a6d-7572-4cc4-81dd-fd569e32a338
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ca214a6d-7572-4cc4-81dd-fd569e32a338
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ict-servicemanagement
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : ca214a6d-7572-4cc4-81dd-fd569e32a338
Object ID_nl  : ca214a6d-7572-4cc4-81dd-fd569e32a338
Original ID  : ca214a6d-7572-4cc4-81dd-fd569e32a338
Semanticsearch  : ict-servicemanagement