Ict-servicemanagement

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Ict-servicemanagement
ArchiMate-element Ict-servicemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-ca214a6d-7572-4cc4-81dd-fd569e32a338
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ict-servicemanagement
Documentatie  : Verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : ca214a6d-7572-4cc4-81dd-fd569e32a338
Object ID_nl  : ca214a6d-7572-4cc4-81dd-fd569e32a338
Original ID  : ca214a6d-7572-4cc4-81dd-fd569e32a338
Semanticsearch  : ict-servicemanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten. (BusinessFunction) Ict- servicemanag- ement Verantwoordelijkheid voor het definieren, monitoren en rapporteren van niveaus van dienstverlening in de ict. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Servicelevelm- anagement BusinessFunction Helpdesk Verantwoordelijkheid voor het signaleren, rapporteren, adresseren van structurele verbeterpunten in de ict-dienstverlening. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Problemmana- gement Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict- ondersteuning Verantwoordelijkheid voor het aanmaken van rapporten: verzamelen en aggregeren van onderliggende gegevens, maken van toelichtingen. (BusinessFunction) Rapportage Verantwoordelijkheid voor het opnemen, (laten) verhelpen, sluiten, rapporteren van verstoringen in de ict-dienstverlening. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Incidentmana- gement Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent service management. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie service management Ontwikkeling van (digitale) dienstverlening (BusinessFunction) Service ontwikkeling AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-06-2023 08:29:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 07-06-2023 08:29:54 CEST