Registeren verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Registeren verzuim
Beschrijving
Het komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie.


Contextdiagram
FORA
Het komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie. (BusinessProcess) Registeren verzuim Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger. (BusinessObject) Ziekte- / absentiemeldi- ng De beoordeling (goed- of afkeuring) van een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Goed- /afkeuring vrijstellingsaa- nvraag De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan- /afwezigheid leerling Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördi- natie Het classificeren van een afwezigheidsobservatie / -melding naar een vorm van verzuim. Tijdens het classificeren wordt bepaald of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft en daarbinnen het soort verzuim. (BusinessProcess) Classificeren afwezigheid Het vastleggen van een verzuim in het systeem wat verantwoordelijk is voor de aan/afwezigheid van leerlingen. Vaak is dit een LAS. De vastlegging van een verzuim ontstaat vanuit een afwezigheid vastlegging. (BusinessProcess) Vastleggen verzuim Een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Vrijstellingsaa- nvraag Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek Beoordeling van een verzoek tot verlof voor het volgen van een of meerdere lesdagdelen vanuit de wettelijke vertegenwoordiger voor een leerplichtige leerling. https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=11&z=2023-01-01&g=2023-01-01 (BusinessProcess) Beoordelen verlofaanvraag Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:00:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:13 CEST


Details ArchiMate-element Registeren verzuim
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-cb02f220-d07b-448ca-7eea-bb0fa12a708
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-cb02f220-d07b-448ca-7eea-bb0fa12a708
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Registeren verzuim
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : cb02f220-d07b-448ca-7eea-bb0fa12a708
Original ID  : id-cb02f220d07b448ca7eeabb0fa12a708
Semanticsearch  : registeren verzuim