Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
ArchiMate-element Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-cba0d1f5-8499-4e238-5aaa-e23b7662d6e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Documentatie  : Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen.
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Externe verwijzing  : https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc,https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/adressen-landelijke-klachtencommissies-in-het-onderwijs
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Object ID  : cba0d1f5-8499-4e238-5aaa-e23b7662d6e
Object ID_nl  : cba0d1f5-8499-4e238-5aaa-e23b7662d6e
Original ID  : id-cba0d1f584994e2385aaae23b7662d6e
Semanticsearch  : landelijke klachtencommissie onderwijs (lkc)
ArchiMate-views  : 
Relaties  :