Ouderportaal

Beschrijving
Portaal waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren).


Contextdiagram
FORA
[[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal ApplicationFunction Verwerking woonplaats leerling ApplicationFunction Verwerking geslacht leerling Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie ApplicationFunction Verwerking telefoonnumm- er leerling Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie ApplicationFunction Verwerking gegevens ouders/verzor- ger/voogd leerling ApplicationFunction Verwerking BSN / Onderwijsnum- mer / PGN leerling ApplicationFunction Verwerking geboortedatu- m leerling ApplicationFunction Verwerking leerkracht / intern begeleider leerling ApplicationFunction Verwerking resultaatgege- vens (Citoscore) ApplicationFunction Verwerking zorgbegeleidi- ngsgegevens (gezondheids- gegevens) ApplicationFunction Verwerking naam school leerling ApplicationFunction Verwerking onderwijshisto- rie en advies ApplicationFunction Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling Een applicatie component waarvandaan gebruikers naar andere applicaties of diensten worden doorverwezen. (ApplicationComponent) Portaal ApplicationFunction Verwerking adres leerling ApplicationFunction Verwerking naam leerling ApplicationFunction Verwerking e- mailadres leerling ApplicationFunction Verwerking beeldmateriaal leerling ApplicationFunction Verwerking gegevens m.b.t. aanwezigheid (aanwezigheid- sregistratie) ApplicationFunction Verwerking keten-ID (ECK- ID) leerling ApplicationFunction Verwerking voornaam leerling ApplicationFunction Verwerking leerlingnumm- er (onderwijs- deelnemer- nummer) ApplicationFunction Verwerking onderwijsbege- leidingsgegev- ens AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 25-01-2024 21:17:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2024 21:17:54 CET


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Ouderportaal
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-cbbe64bf-e686-4e5a-b88c-c6a34264b838
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-cbbe64bf-e686-4e5a-b88c-c6a34264b838
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ouderportaal
SWC status  :  In gebruik
SWC type  :  Referentiecomponent
Object ID  :  cbbe64bf-e686-4e5a-b88c-c6a34264b838
Object ID_nl  : cbbe64bf-e686-4e5a-b88c-c6a34264b838
Original ID  :  cbbe64bf-e686-4e5a-b88c-c6a34264b838
Semanticsearch  : ouderportaal