Toelatingsbesluit

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Toelatingsbesluit
Beschrijving
De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.


Contextdiagram
FORA
De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit Het communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Communicere- n besluit toelating Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating Driver Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijk- e bevordering; verblijfsduur praktijkonderw- ijs Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheid- sonderzoek Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling DataObject Gegevens toelatingsbesl- uit Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Het definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren inschrijving Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Het definitef maken van de aanmelding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Definitief maken aanmelding Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 15-04-2024 19:59:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-04-2024 19:59:00 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Toelatingsbesluit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-cd9bc828-8b05-44088-3822-03a103f83ce
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-cd9bc828-8b05-44088-3822-03a103f83ce
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toelatingsbesluit
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : cd9bc828-8b05-44088-3822-03a103f83ce
Object ID_nl  : cd9bc828-8b05-44088-3822-03a103f83ce
Original ID  : id-cd9bc8288b0544088382203a103f83ce
Semanticsearch  : toelatingsbesluit