Toelatingsbesluit

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Toelatingsbesluit
ArchiMate-element Toelatingsbesluit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-cd9bc828-8b05-44088-3822-03a103f83ce
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toelatingsbesluit
Documentatie  : De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Object ID  : cd9bc828-8b05-44088-3822-03a103f83ce
Object ID_nl  : cd9bc828-8b05-44088-3822-03a103f83ce
Original ID  : id-cd9bc8288b0544088382203a103f83ce
Semanticsearch  : toelatingsbesluit
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit BusinessProcess Communicere- n besluit toelating BusinessProcess Inschrijven leerling BusinessProcess Nemen besluit toelating Driver Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijk- e bevordering; verblijfsduur praktijkonderw- ijs Driver Art. 40 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning BusinessProcess Bepalen toelating leerling DataObject Gegevens toelatingsbesl- uit Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Definitief maken aanmelding (BusinessProcess) Registreren inschrijving Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) BusinessProcess Definitief maken aanmelding Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AssociationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R InfluenceRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 01-06-2023 08:24:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-06-2023 08:24:33 CEST