Onderwijsprogramma

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijsprogramma
Beschrijving
Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar.


Contextdiagram
FORA
Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwi- kkeling Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprog- rammagegeve- ns Het aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt. (BusinessObject) Onderwijstijd Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Profiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma. (BusinessObject) Profiel Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Stage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school. (BusinessObject) Stage Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssociationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship vormt Deze svg is op 20-01-2024 09:04:29 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-01-2024 09:04:29 CET


Komt voor in
Details ArchiMate-element Onderwijsprogramma
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-cdd1421f-e4c2-4bba-a774-53c27f588b41
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-cdd1421f-e4c2-4bba-a774-53c27f588b41
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsprogramma
Beschikbaarheid  :  Midden
Integriteit  :  Hoog
Vertrouwelijkheid  :  Laag
Onderwijsbegrippen_nl  :  Nee
Persoonsgegevens  :  Nee
Gegevenscategorie  :  Product
Domein  :  Onderwijs
Synoniem  :  Curriculum
Status  :  Definitief
Statusdatum  :  12-7-2021
Bron  :  FORA-WG Informatiemodel O&O
Sector  :  FO
Object ID  :  cdd1421f-e4c2-4bba-a774-53c27f588b41
Object ID_nl  : cdd1421f-e4c2-4bba-a774-53c27f588b41
Original ID  :  cdd1421f-e4c2-4bba-a774-53c27f588b41
Semanticsearch  : onderwijsprogramma