Onderwijsprogramma

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijsprogramma
Beschrijving
Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar.


Contextdiagram
FORA
Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen. (BusinessProcess) Plannen Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprog- rammagegeve- ns Het aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt. (BusinessObject) Onderwijstijd Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Profiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma. (BusinessObject) Profiel Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Stage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school. (BusinessObject) Stage Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship vormt Deze svg is op 14-05-2024 19:00:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:02 CEST


Details ArchiMate-element Onderwijsprogramma
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-cdd1421f-e4c2-4bba-a774-53c27f588b41
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-cdd1421f-e4c2-4bba-a774-53c27f588b41
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsprogramma
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijs
Synoniem  : Curriculum
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : cdd1421f-e4c2-4bba-a774-53c27f588b41
Original ID  : cdd1421f-e4c2-4bba-a774-53c27f588b41
Semanticsearch  : onderwijsprogramma