Dienstbetrekking

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Dienstbetrekking
Beschrijving
De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.


Contextdiagram
FORA
De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Verantwoordelijkheid voor het correcte verloop van het proces van uitstroom van medewerkers, waaronder medewerkers die met pensioen gaan, medewerkers die vrijwillig elders hun loopbaan voortzetten en ontslag van medewerkers. (BusinessProcess) Verwerken uitstroom personeel Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessProcess) Werven en selecteren personeel Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent aanstellingen van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer aanstellingsge- gevens Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker in loondienst Betrekking met de omvang van een volledige weektaak. (BusinessObject) Formatieplaats AccessRelationship RW AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship bij AssociationRelationship heeft AssociationRelationship vult in Deze svg is op 14-05-2024 18:44:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:44:57 CEST


Details ArchiMate-element Dienstbetrekking
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-cf1e7218-28a8-4bd28-013c-1a9b974d46a
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-cf1e7218-28a8-4bd28-013c-1a9b974d46a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Dienstbetrekking
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Bedrijfsvoering
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : HORA
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : cf1e7218-28a8-4bd28-013c-1a9b974d46a
Original ID  : id-cf1e721828a84bd28013c1a9b974d46a
Semanticsearch  : dienstbetrekking