Beheer leerlingdossier

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer leerlingdossier
ArchiMate-element Beheer leerlingdossier
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-d2374571-3830-4964-88d3-5528dd9644eb
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer leerlingdossier
Documentatie  : Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten.
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : d2374571-3830-4964-88d3-5528dd9644eb
Object ID_nl  : d2374571-3830-4964-88d3-5528dd9644eb
Original ID  : d2374571-3830-4964-88d3-5528dd9644eb
Semanticsearch  : beheer leerlingdossier
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 30-11-2023 02:44:24 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 02:44:24 CET