Educatieve uitgever

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Educatieve uitgever
Beschrijving
Uitgevers van Educatieve content en educatieve hulpmiddelen


Contextdiagram
FORA
Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnen zelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Ontwikkelaars van educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Leermiddelen- aanbieder Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal toegang tot (digitaal) lesmateriaal (FlowRelationship) samenwerking tussen educatieve contentontwikkelaars, uitgevers en distributeurs (FlowRelationship) toegang tot (digitaal) lesmateriaal (FlowRelationship) gegevens voor de ECK keten (FlowRelationship) samenwerking tussen educatieve contentontwikkelaars, uitgevers en distributeurs (FlowRelationship) samenwerking van uitgevers met contentontwikkelaars (FlowRelationship) samenwerking van uitgevers met distributeurs (FlowRelationship) samenwerking tussen educatieve contentontwikkelaars, uitgevers en distributeurs (FlowRelationship) identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorziening (FlowRelationship) toegang tot (digitaal) lesmateriaal (FlowRelationship) benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal (FlowRelationship) richtlijnen voor beschikbaar stellen van lesmateriaal in ECK keten (FlowRelationship) samenwerking tussen educatieve contentontwikkelaars, uitgevers en distributeurs (FlowRelationship) richtlijnen voor gebruik ECK keten (FlowRelationship) AssignmentRelationship benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 18:59:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:47 CEST


Details ArchiMate-element Educatieve uitgever
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-d23ce2ef-7a39-48b4-bf7d-2ecf5c66b6fc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d23ce2ef-7a39-48b4-bf7d-2ecf5c66b6fc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Educatieve uitgever
Type  : Rol
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : d23ce2ef-7a39-48b4-bf7d-2ecf5c66b6fc
Original ID  : d23ce2ef-7a39-48b4-bf7d-2ecf5c66b6fc
Semanticsearch  : educatieve uitgever