Beheer zorgdossier

Beschrijving
Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministr- atiesysteem Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessFunction) Vorming zorgdossier Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) DataObject Verzuimgegev- ens DataObject Verzuimmaatr- egel gegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 18:59:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:44 CEST


Details ArchiMate-element Beheer zorgdossier
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-d2e3aa8c-ecd6-4986-8645-92a54705dee6
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d2e3aa8c-ecd6-4986-8645-92a54705dee6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer zorgdossier
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : d2e3aa8c-ecd6-4986-8645-92a54705dee6
Original ID  : d2e3aa8c-ecd6-4986-8645-92a54705dee6
Semanticsearch  : beheer zorgdossier
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions