Resultaat

Beschrijving
Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit


Contextdiagram
FORA
Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgege- vens Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgege- vens Het omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen toetsresultaat Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Het voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen voorlopig Schooladvies Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefuncti- e resultaten Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie resultaatgege- vens Een meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld. (BusinessObject) Toetsresultaat Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. (BusinessObject) Cijfer Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Een numerieke representatie van de prestaties van een leerling op een bepaalde test of opdracht. (BusinessObject) Score Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AssociationRelationship drukt uit AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship vastgelegd in Deze svg is op 26-01-2024 02:51:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2024 02:51:11 CET


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Resultaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-d316985a-750f-4fcfb-0867-d699c6ea7d1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d316985a-750f-4fcfb-0867-d699c6ea7d1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Resultaat
Onderwijsbegrippen_nl  :  Ja
Beschikbaarheid  :  Midden
Integriteit  :  Midden
Vertrouwelijkheid  :  Midden
Persoonsgegevens  :  Ja
Gegevenscategorie  :  Gebeurtenis
Domein  :  Onderwijs
Bron  :  Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Afgeleid van  :  Resultaat (KOI) https://purl.edustandaard.nl/concept/983d79c5-0cf7-4391-a76b-2ebdb9c242c9
Sector  :  FO
Status  :  Definitief
Statusdatum  :  1-1-2021
Object ID  :  d316985a-750f-4fcfb-0867-d699c6ea7d1
Object ID_nl  : d316985a-750f-4fcfb-0867-d699c6ea7d1
Original ID  :  id-d316985a750f4fcfb0867d699c6ea7d1
Semanticsearch  : resultaat