Jaarrekening

Beschrijving
Onder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt.


Contextdiagram
FORA
Onder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt. (BusinessObject) Jaarrekening Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. (BusinessProcess) Vervaardigen jaarverslag Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessProcess) Vervaardigen jaarverslag school Driver Afd. 2 BW - Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening Jaarverslag is een verantwoordingsdocument dat in ieder geval bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening die jaarlijks wettelijk verplicht wordt opgesteld door het schoolbestuur. (BusinessObject) Jaarverslag Een accountantsverklaring is een (goedkeurende) verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn. De accountantsverklaring zegt dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld geeft van de financiële situatie’. (BusinessObject) Accountantsv- erklaring AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship geeft goedkeuring aan Deze svg is op 14-05-2024 18:59:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:32 CEST


Details ArchiMate-element Jaarrekening
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-d425b985-ff6f-47b7b-1ffd-eee3f13eb3d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d425b985-ff6f-47b7b-1ffd-eee3f13eb3d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Jaarrekening
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : d425b985-ff6f-47b7b-1ffd-eee3f13eb3d
Original ID  : id-d425b985ff6f47b7b1ffdeee3f13eb3d
Semanticsearch  : jaarrekening