Schoolleider

Beschrijving
Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen)

Rector of directeur

Schoolleider


Contextdiagram
FORA
Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomto- ets Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomto- ets BusinessProcess Bepalen maatregel onregelmatigh- eid Centraal Examen Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Centraal examen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Eindexamen Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfer Centraal examen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning leerlingen Doorstroomto- ets Het overhandigen van het gemaakte examen werk aan de beoordelaars (BusinessProcess) Overdragen examenwerk Centraal examen aan beoordelaars Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen eindcijfers Eindexamen Het (formeel) vaststellen van het cijfer van een centraal examen. Het cijfer wordt vastgelegd in de vorm van een cijfer inclusief 1 cijfer achter de comma. (BusinessProcess) Vaststellen cijfer Centraal examen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning leerlingen Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Schoolexamen Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomto- ets Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen Het ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen resultaten Doorstroomto- ets Beoordeling van een verzoek tot verlof voor het volgen van een of meerdere lesdagdelen vanuit de wettelijke vertegenwoordiger voor een leerplichtige leerling. https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=11&z=2023-01-01&g=2023-01-01 (BusinessProcess) Beoordelen verlofaanvraag Het opstellen van het voorlopig schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen voorlopig Schooladvies Het opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen definitief Schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomto- ets en Schooladvies BusinessProcess Bepalen afwijkende wijze examineren De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfers Schoolexamen Het omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen cijfer Schoolexamen AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R Deze svg is op 18-04-2024 16:13:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 18-04-2024 16:13:26 CEST


Komt voor in
Views
Relaties
Details ArchiMate-element Schoolleider
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-d5d858db-ebeb-4828a-44ae-9810303a5a3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d5d858db-ebeb-4828a-44ae-9810303a5a3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schoolleider
FORA-type  : Rol
Object ID  : d5d858db-ebeb-4828a-44ae-9810303a5a3
Object ID_nl  : d5d858db-ebeb-4828a-44ae-9810303a5a3
Original ID  : id-d5d858dbebeb4828a44ae9810303a5a3
Semanticsearch  : schoolleider