Beheer dashboards en rapportages

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer dashboards en rapportages
Beschrijving
Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s).


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Een systeem voor het registreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteitenbeh- eersysteem Verantwoordelijkheid voor het aanmaken van rapporten: verzamelen en aggregeren van onderliggende gegevens, maken van toelichtingen. (BusinessFunction) Rapportage Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem Verantwoordelijkheid voor het definieren, monitoren en rapporteren van niveaus van dienstverlening in de ict. Onderdeel van ict-servicemanagement. (BusinessFunction) Servicelevelm- anagement Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:59:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:24 CEST


Details ArchiMate-element Beheer dashboards en rapportages
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-d784f349-bc31-4856-9f72-47abb056162c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d784f349-bc31-4856-9f72-47abb056162c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer dashboards en rapportages
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : d784f349-bc31-4856-9f72-47abb056162c
Original ID  : d784f349-bc31-4856-9f72-47abb056162c
Semanticsearch  : beheer dashboards en rapportages
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions