Id-d878b35d515a40f294f97b136de6909b

ArchiMate-modellen > FORA > InfluenceRelationships > Id-d878b35d515a40f294f97b136de6909b
ArchiMate-relatie Id-d878b35d515a40f294f97b136de6909b
ArchiMate_InfluenceRelationship.png
Relatietype  : InfluenceRelationship
Relatie-id  : FORA/id-d878b35d-515a-40f29-4f97-b136de6909b
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Bepalen afwijkende wijze examineren (BusinessProcess)
Naar  : Art. 3.54 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Afwijkende wijze van examineren bij handicap of ziekte (Driver)
Object ID  : d878b35d-515a-40f29-4f97-b136de6909b
Object ID_nl  : d878b35d-515a-40f29-4f97-b136de6909b
Original ID  : id-d878b35d515a40f294f97b136de6909b
Semanticsearch  : id-d878b35d515a40f294f97b136de6909b
ArchiMate-views  :