Aanmelding

ArchiMate-element Aanmelding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-d8b0d38b-8c17-45a19-a944-3a58251b4a1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Aanmelding
Documentatie  : Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Bewaartermijn  : Tot afhandeling aanmelding (daarna verwijderen)
Object ID  : d8b0d38b-8c17-45a19-a944-3a58251b4a1
Object ID_nl  : d8b0d38b-8c17-45a19-a944-3a58251b4a1
Original ID  : id-d8b0d38b8c1745a19a9443a58251b4a1
Semanticsearch  : aanmelding
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding BusinessObject Voortraject BusinessObject Bewijsstukken niet- Nederlandse culturele achtergrond Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier BusinessObject Intakeverslag Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) BusinessProcess Bevestigen aanmelding Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning BusinessProcess Inwinnen aanvullende gegevens BusinessProcess Definitief maken aanmelding BusinessProcess Verwerken aanmelding BusinessProcess Bepalen toelating leerling "Aanmeldgegevens" (DataObject) Gegevens ihkvaanmeldin- g BusinessObject Aanmeldformu- lier Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport (ontvangende instelling) Definitief maken aanmelding (BusinessProcess) Registreren inschrijving BusinessProcess Registreren aanmelding Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- /inschrijvings- /uitschrijvings- gegevens DataObject Gegevens niet- Nederlandse culturele achtergrond Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgege- vens AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R RealizationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssociationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat Deze svg is op 03-06-2023 20:55:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 03-06-2023 20:55:27 CEST